Uvex Hlmt 600 Visor Vario Black Mat 20/21

1 320,00

Opis

Uvex Hlmt 600 Visor Vario Black Mat 20/21

Kask Uvex Hlmt 600 Visior V jest to nowoczesny kask z wizjerem i technologi?? Variomatic?.Kask zosta? wyposa?ony r?wnie? w system wentylacji z mo?liwo?cia regulacji, nawet podczas jazdy. Wizjer variomatic? w kolorze jasnoniebieskim, kt?ry automatycznie dostosowuje si? dopanuj?cych warunk?w.?

Cechy produktu:
?Hard Shell Technology – wykonany w najbezpieczniejszej dla u?ytkownika oraz najbardziej odpornej na uderzenia technologii, dodatkowo umo?liwiaj?cej regulacj? temperatury w kasku dzi?ki kana?om wentylacyjnym.
?Spe?nia normy: EN 1077:2007 B
?3 rozmiary skorupy
?Produkt niemiecki
?Komfortowe zapi?cie Monomatic pod podbr?dkiem pozwalaj?cy na regulacje zapi?cia jedn? r?k?, nawet w za?o?onej r?kawicy oraz komfortow?, wielostopniow? regulacj?.
?Zamykany system wentylacji – daje mo?liwo?? utrzymywania optymalnej temperatury wewn?trz kasku – odpowiedniego ch?odzenia lub utrzymywania ciep?a w zale?no?ci od temperatury na stoku
?Wyjmowane nauszniki
?Antyalergiczna wy?ci?ka
?System regulacji IAS 3D – zapewnia optymalne dopasowanie dla r?nych rozmiar?w i kszta?t?w g?owy poprzez regulacj? szeroko?ci i wysoko?ci, wygodny w u?yciu, nawet w r?kawiczkach
Dost?pne kolory:
?56/6/238/20? black mat (czarny) z wizjerem litemirror blue / variomatic? clear (S1-S2)
Kod produktu: 56/6/238

Technologie:
?Hard shell Technology
Najwi?ksz? przewag? technologii Uvex Hardshell jest kontrola klimatu wewn?trz kasku, kt?ra jest por?wnywalna do systemu kontroli temperatury ludzkiego cia?a. Jest to mo?liwe dzi?ki kana?om wentylacyjnym, znajduj?cym si? pomi?dzy skorup? kasku a jego wn?trzem, co zapewnia sta?y dop?yw ?wie?ego powietrza. Dalece zaawansowany technologicznie materia?, dzia?aj?cy podobnie do nowoczesnej i funkcjonalnej bielizny termoaktywnej, posiada znakomite w?a?ciwo?ci odprowadzania wilgoci na zewn?trz przez kana?y wentylacyjne. Dzi?ki temu g?owa pozostaje sucha i ciep?a jednocze?nie. To zapewnia komfort przez ca?y dzie? jazdy na nartach.
?IAS 3D
Dodatkowe ustawienie wysoko?ci, szeroko?ci i g??boko?ci zgodnie z rozmiarem g?owy. Gwarantuje optymalne ustawienie systemu IAS a tak?e wentylacje i doskona?y komfort
?Variomatic
Sportowe okulary dzi?ki technologii Variomatic automatycznie dostosowuj? si? do ?wiat?a. Innowacyjna fotochromatyczna technologia dopasowuje swe odcienie do panuj?cych warunk?w pogodowych oraz do nat?enia promieni UV, zapewniaj?c odpowiednie przyciemnienie.?

Ceneo

Sport i rekreacja

Sporty zimowe

Kaski narciarskie i snowboardowe

Uvex Hlmt 600 Visor Vario Black Mat 20/21

kolano hamburskie, puzzle mata, laski do podpierania, podsztanga, rękawice do krav magi

yyyyy